هوتهرن وودز’ مرکز آبزی باز نمی

هوتهرن وودز خانواده آبزی مرکز بسته خواهد شد برای سال 2020 شنا فصل به دلیل نگرانی های ایمنی در مورد COVID-19 بیماری همه گیر.

روستای هیئت مدیره تصمیم در اواخر ماه مارس در آن ماهانه جلسه هیئت مدیره با استناد به دولت تحمیل اقامت در خانه سفارش از طریق حداقل 30 مه. پس از سفارش برداشته شده است به صورت تدریجی و مرحله به مرحله باز کردن مورد نیاز را باید در محل برای اطمینان از ایمنی عمومی که آن را دشوار است برای حفاظت از, شنا, عمومی, کارمندان و بازدید کنندگان به این مرکز با توجه به روستا.

                                                                                                                                                                                                                       

هیئت مدیره در نظر گرفته دستورالعمل ها و توصیه هایی برای استخر روباز و استخر سمت کافه که با جذب هزاران نفر از بازدید کنندگان در سال است. گفت: Pam نیوتن روستا افسر ارشد عامل.

tinyurlis.gdu.nuclck.ruulvis.netshrtco.de