مدیریت زباله از سر گرفته خواهد چیدن اقلام در گورنی در روز دوشنبه با توجه به ایجاد کردند.

عمل شده بود به حالت تعلیق در اوایل هفته از این بیماری همه گیر. اقلام این شرکت را انتخاب کنید تا مبلمان تشک و فرش و لوازم.

                                                                                                                                                                                                                       

با توجه به روستا و مدیریت پسماند است که به درخواست ساکنان به دور از تنها یکی از اقلام بزرگ در هر هفته برای کمک به کارکنان خود را.

tinyurlis.gdclck.ruulvis.netshrtco.de