آموزش تعمیر فندک اجاق گاز – تعمیر لوازم خانگی

گاهی ممکن است دلیل اینکه فندک اجاق گاز کار نمیکند، ریختن مواد غذایی بر روی شعله و مسدود شدن منافذ شعلههای اجاق گاز باشد. تعمیرات و سرویس اجاق گاز لاجرمانیا در تهران باکیفیت بالا و در سریعترین زمان ممکن انجام می گردد. یک دما سنج جیوه ای در فر گذاشته ودرجه فر را روی ۱۸۰ درجه سانتیگراد بگذارید، اگر پس از ۱۰ تا ۲۰ دقیقه اختلاف درجه ای که دماسنج نشان می دهد با آنچه که فر را تنظیم کرده اید بیش از ۴۰ درجه سانتیگراد باشد دلیل آنست که ترموستات معیوب است و باید آن را عوض کرد .

در حین تمیز کردن منافذ از گشاد و یا کج کردن آنها بپرهیزید. اگر شعله خیلی کوتاه باشد و یا به راحتی خاموش شود، قاب یا محافظ پیلوت را بیرون بکشید و سوراخ آن را به آهستگی و با دقت بوسیله یک میله نازک تمیز کنید. همان طور که گفته شد در اجاقهای جدید مشگل تنظیم گاز مشعل به ندرت اتفاق میافتد و احتیاجی به تنظیم مخلوط هوا و گاز نیست ولی در صورت مناسب نبودن شعله مشعل، مشکل میتواند از گرفتگی سوراخ نازل و یا گشاد شدن آن باشد که نازل را تمیز یا تعویض میکنیم.

اجاق گاز یکی از وسایل ضروری آشپزخانه است که باید در انتخاب آن دقت کافی داشته باشید. کافی است شیرگاز را که باز کنید، دکمه فندک را به صورت جداگانه فشار دهید، تا جرقهزن فندک فعال شود. علت: قطع اتصال سیمهای فندک به برد الکترونیکی هم میتواند دلیل بر جرقه نزدن فندک اجاق گاز باشد. در شکل یک شیر گاز معمولی که در اکثر اجاق گازها مورد استفاده قرار میگیرد همراه با نازل و شکل گسترده آن نشان داده شده است. در اجاقهای جدید اگر فاصله نازل تا لوله رابط به هم خورده آن را تنظیم نمایید.عیب ۶- شعله وزش دارد و صدا می کند.

یک دما سنج جیوهای در فر گذاشته و درجه فر را روی ۱۸۰ درجه سانتیگراد بگذارید، اگر پس از ۱۰ تا ۲۰ دقیقه اختلاف درجهای که دماسنج نشان میدهد با آنچه که فر را تنظیم کردهاید بیش از ۴۰ درجه سانتیگراد باشد دلیل آنست که ترموستات معیوب است و باید آن اجاق گاز رومیزی ترموکوپل دار اخوان را عوض کرد.

در اینجا بیشتر به بررسی وب سایت اجاق گاز طرح فر ترموکوپل دار.