حوزه سرویس ها ما : ثبت کمپانی یا این که کمپانی ثبت کمپانی فرنگی در جمهوری اسلامی ایران ;

اکانت ها و سرویس ها حسابرسی ;
مالیات بر درآمد و مشورت مالی ;
جواز دپارتمان / شعبه و جواز تجارت ;
گام به گام فرایند ثبت شرکتهای فرنگی کشور‌ایران :
سهامداران برای نام نویسی کمپانی سپرده گذاری مشترک در جمهوری اسلامی ایران , دست‌کم سه سهم دار ما یحتاج می باشند .
دارندگان سهام برای کمپانی دارای مسئولیت محدود ( LLC ) نام نویسی یک کمپانی متعهد محدود در کشور ایران , در اینجا دو ( 2 ) حافظ سهام موردنیاز است .
سهام مشترک محرمانه تحت عنوان گزینش ثبت موسسات نو در کشور ایران برای سرمایه گذاران فرنگی سهام مشترک است
تقاضای سرمایه در مورد ها نام نویسی محدود کمپانی محدود در کشور‌ایران , RIS 1000K و RIS 5000K برای ثبت کمپانی با محدودیت همگانی .
سهام مشترک سهام تحت عنوان یک کمپانی فرنگی , تا 49 درصد ( % ) سهام مجاز به ارتقا میباشند .
زمان ثبت کمپانی در یک ماه ممکن است برای کامل شدن روند ثبت کمپانی در جمهوری اسلامی ایران برای شرکت ها فرنگی نیاز باشد .
مطالب [نمایش]

شعبه تاسیس در کشور‌ایران
ورقه ها بهادار کمپانی مامان برای شعبه تأسیس در کشور ایران واجب است :

یک برنامه بی نقص را به هیئت مدیره که دفتر کار شعبه را بهره برداری می نماید ارسال نمایید .
وزارت کارها خارجه و آوا , سندها و داده ها اوراق و داده ها مرتبط با مدیریت کمپانی ;
پیوست سابقه مالی 2 سال کمپانی مهم و عمل حوزه فعالیتهای تجاری .
ارسال خواهش به منبع در اختیار گرفتن سپرده گذاری و تضمین دفتر کار ;
نماینده ای که بایستی فرآیند مخلوط را انجام دهد , نیاز به استخدام دارااست .
سپرده گذاری در حوزه‌ آزاد از روش مبداء تبلیغ و حمایت از سپرده گذاری بی واسطه فرنگی مجاز است .
POA ( صلاحیت کسی ) که به آن‌ها اذن داده شده‌است به روش رسمی به نفع اداره به روند نام نویسی اختصاص داده شود .
نماینده مدیر وظیفه انجام معاملات را بر عهده دارااست البته اداره حیاتی صرفا مسئولیت آن است .
مالیات بر درآمد 25 درصد در شغل ها شعب آن سوی مرز اعمال می شود .
تبدیل اوراق به گویش پارسی از مقامات اضطراری برای آغاز جدید چنین دفترهایی است .
چنین دفترها مجاز به شرکت کردن در فعالیتهای تجاری و تبلیغاتی در اینجا نیستند .
این مجموعه شرکتهای واسطه تحت عنوان ضابطه مرزو بوم , مالیات دهنده نیستند .
سؤالات رایج راجع به ثبت کمپانی در کشور ایران
سؤالات رایج راجع به ثبت کمپانی در کشور ایران
به حیث شما کمپانی 100 درصد وابسته به آن سوی مرز مجاز چه می‌باشد و دست کم سرمایه سهم چقدر است؟
پاسخ : 100 درصد کمپانی فرنگی با مالکیت در کشور ایران مجاز است . دست کم سرمایه سهم 30 دلار تقریب زده می شود .

لحاظ شما چه میباشد , آیا هیچ ضابطه حاکمیتی برای اقدامات MLM در کشور ایران وجود دارد؟
جواب : MLM ( بازاریابی یکسری سطحی ) طبق مقررات کشور ایران مجاز نیست .

آیا کار شرکت ها آن سوی مرز منع دارد؟
جواب : هیچگونه ممنوعیتی برای موسسه ها فرنگی در هیچگونه فعالیتی نیست .

این که آیا اذن غیر یک شهروند تحت عنوان رئیس منصوب می شود و حالت چیست؟
جواب : غیر اتباع مجاز است رئیس کمپانی اهل ایران باشد که 100 درصد سهام وابسته به بیگانگان باشد . مدیریت فرنگی جواز فعالیت و اقامت را می‌گیرد .

چندین نفر از دست کم مدیران برای تولید یک هیئت مدیره برای یک کمپانی دارای تعهد محدود نیاز دارند؟ آیا تمامی مدیران منصوب شده میتوانند غیر شهروند کشور ایران باشند؟
جواب : دست کم تعداد کارگردان L . L . C . می‌تواند 2 نفر باشد همگی کارگردان ها میتوانند فرنگی باشند .

چه اندازه دست کم سهامداران برای ساخت یک کمپانی متعهد محدود در جمهوری اسلامی ایران نیاز دارند؟
پاسخ : دست کم تعداد سهامداران L . L . C . میتواند 2 نفر از جمله افراد حقیقی وواقعی یا این که حقوقی تحت عنوان سیاست نام نویسی شغل ها در کشور‌ایران باشد .
آیا قبلی از کمپانی مجاز به کار رسمی خویش در کشور‌ایران , یک کمپانی تأیید یا این که نام نویسی دیگری ( به جز ثبت فرآورده ) وجود دارد؟
جواب : در نام نویسی موسسه ها فرنگی در جمهوری اسلامی ایران هیچ جواز دیگری واجب نیست .

سرویس ها ثبت کمپانی در کشور ایران برای اشخاص فرنگی
ما سرویس ها ثبت کمپانی محدود JV در کشور ایران را برای اشخاص فرنگی ارائه میدهیم . به صورت خلاصه ثبت کمپانی نو در کشور ایران به شرح ذیل است :