خرید کتاب پزشکی

محمدمهدی تندگویان، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در مورد فعالیت های این وزارتخانه در زمینه کتاب گفت: از سه سال گذشته که در معاونت سازمان امور جوانان وزارت ورزش و جوانان حضور داشته ام ، فعالیت های مختلفی در زمینه کتاب و کتابخوانی انجام شده است. این شامل  خرید کتاب پزشکی جشنواره کتاب سال جوانان است که اولین آن سال گذشته در دسته های مختلف مانند نویسندگان جوان و نویسندگان آثار مرتبط با جوانان برگزار شد.

وی افزود: ایجاد دبیرخانه ای برای شناسایی مشکلات موجود در جوانان برای خرید کتاب پزشکی تولید محتوا از دستاوردهای این جشنواره است. در قالب یک دبیرخانه ، ما علاوه بر ایجاد محتوا بر اساس نیاز جوانان برای ایجاد نگرش های جدید در مورد موضوعات مختلف ، با نویسندگان توانمند ارتباط برقرار می کنیم. مخصوصاً در مورد مسائل ایمانی.

تندگویان تولید محتوای مکتوب با ادبیات غیرمستقیم را موثرتر توصیف کرد و گفت: “در طول جشنواره کتاب سال جوانان با برخی از روحانیون برجسته ، آنها در مورد مسائل مختلف از جمله اعتقادات مذهبی ، حجاب ، ازدواج خرید کتاب پزشکی، سنت هایی که ممکن است وجود داشته باشد ، بحث کردند. گفته شد برخی از جوانان کمرنگ شده اند. این محتوا می تواند در قالب کتاب های الکترونیکی یا کاغذی ایجاد و ارائه شود.

معاون وزیر امور جوانان در مورد خرید کتاب پزشکی تأثیر کرونا در برنامه های وزارت ورزش و جوانان گفت: “از زمان شیوع ویروس کرونا ، سازمان های غیردولتی در سراسر کشور فعالیت های فرهنگی را تشکیل داده اند ، از جمله ترویج خرید کتاب پزشکی قرائت های تخصصی و خانوادگی در انواع مختلف گروه های سنی”. جوایز مسابقه این اسکن ها نیز بصورت آنلاین پرداخت می شد و سعی کردیم انگیزه ماندن در خانه را با مکان یابی مسابقات افزایش دهیم.

تندگویان از برگزاری دومین جشنواره کتاب جوانان خرید کتاب پزشکی در سال خبر داد: مقدمات برگزاری دومین جشنواره کتاب جوانان فراهم شده است. اگر مرکز مبارزه با فساد تاج اجازه مجوز برگزاری فیزیکی جشنواره را صادر کند ، از مهمانان خرید کتاب پزشکی دعوت می کنیم تا در این برنامه فرهنگی شرکت کنند. اما اگر مجوز فیزیکی برگزاری جشنواره طی یکی دو ماه آینده صادر نشود ، به عنوان جشنواره فیلم مجازی تدبیر زندگی برگزار می شود.

وی در مورد فرصت های تعامل بین وزارتخانه های فرهنگ و جهت گیری اسلامی و ورزش و جوانان گفت که در مجموع تعامل بین این وزارتخانه خوب است ، با توجه به اینکه حدود 3200 سازمان مرتبط با جوانان در سراسر کشور و از این کشور وجود دارد. این تعداد شامل حداقل 300 سازمان در زمینه فرهنگ ، از جمله كتاب خرید کتاب پزشکی و مطالعه است. یکی از خواسته های مهم مربوط به این سازمان ها ، به ویژه در استان ها ، تسهیل و تسریع در صدور مجوزهای تخصصی توسط وزارت فرهنگ و رهبری اسلامی جوانان داوطلب از این سازمان ها است.

تندگویان ادامه داد: به نظر می رسد که دو وزارتخانه ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی نیازی به تفاهم ندارند ، زیرا جلسات کارکنان استانی که امور جوانان را تنظیم می کنند هر ماه خرید کتاب پزشکی به طور منظم با حضور نماینده امور استان های وزارت فرهنگ و رهبری اسلامی؛ بنابراین ، برای دستیابی به هدف تحریک مشاغل جوانان با رویکرد فرهنگی صادر شده توسط وزارت ورزش و جوانان با ثبت سازمان هایی برای جوانان علاقه مند خرید کتاب پزشکی، تقاضای تسریع در صدور مجوزهای تخصصی از وزارت فرهنگ و رهبری اسلامی وجود دارد. دیدن کار جوانان با حمایت وزارتخانه ها تأثیر بسیار مهمی در کار آنها دارد.