دوزینگ پمپ – مترینگ پمپ- پمپ تزریق-پمپ دیافراگمی-پمپ پیستونی

گونه های دوزینگ پمپ ها : دوزینگ پمپ ها توانایی انتقال سیال وغیر سیال را دارا هستند دوزینگ پمپ پودر و گرانول دوزینگ پمپ اشکال مایعات و مواد شیمیایی موردها استفاده از پمپ های دوزینگ هنگامی که دبی سیستم پاره ای زیر باشد زمانی که فشار سیستم پاره ای بالا باشد هنگامی که میزان دقیقی از سیال باید پمپاژ شود زمانی که پمپاژ سیال اساسی به کارگیری از رایانه، میکروپروسورها، در اختیار گرفتن کنند DCS ،PLC و یا این که شیرهای تناسبی در دست گرفتن شود وقتی که نیاز به انتقال سیالات خورنده و مواد آتش زا داشته باشد وقتی که نیاز به تزریق سیالات، ویسکوز و اسلاری ها داریم ساختمان دوزینگ پمپ ها: قطعات تشکیل دهنده دوزینگ پمپ ها مهم دقت به نوع پیستونی، دیافراگمی یا این که پریستالیتیک مختلف است اساسی ترین اجزای دوزینگ پمپ های پیستونی میل لنگ – سیلندر – پیستون – آب بند – شیر محل ورود – شیر خروجی اصلی ترین اجزای دوزینگ پمپ های دیافراگمی محیط – دیافراگم – پلانجر – میل لنگ یا این که هوای فشرده یا بخار فشرده – شیر¬های ورودی – شیر¬های خروجی مهمترین اجزای جور پریستالیتیک غلتک – روتور – لوله انعطاف پذیر کاربرد دوزینگ پمپ در صنعت آب و فاضلاب: جهت دوری از خوردگی در سیستم تصفیه خانه، بویلر ها و دیگ های بخار و پمپاژسیال جهت تهیه PH 1 – مورد ها مصرف گوناگونی داراست جهت گند زدایی آب باطن خطوط لوله ها از هیپوکلرید سدیم (Naocl) 2 – آب ژوال یا این که وایتکس موردها مصرف متعددی دارد جهت انعقاد در سیستم تصفیه از آلومینیم سولفات (Aluminum Sulfate) هیدروکسید سولفات آلومینیوم کلرید گزینه مصرف قرار می گیرد مورد به کار گیری قرار می گیرد (Antiscalant) سیستم RO3 – از آنتی اسکالنت جهت دوری از رسوب در اسید ها و قلیایی ها مورد به کار گیری قرار می گیرد PH جهت در دست گرفتن جهت ازبین بردن منگنز و آهن در سیستم تصفیه از پرمنگنات پتاسیم گزینه مصرف دارااست جهت گرفتن سختی آب از پلی فسفات مورد ها به کار گیری داراست جهت از دربین بردن اکسیژن محلول در آب از بیو سولفات سدیم مورداستفاده قرار می گیرد جهت جذب سیانید و مواد فلزی محلول در آب و تنظیم PH از جوش شیرین یا این که سود سوز آور، کاستینک (هیدروکسید به کارگیری می شود. همین شیر منجر می شود دبی اجباری از پمپ به خاطر فشار ناچیز خط رانش جریان نیابد. تهیه و تنظیم دبی (خروجی تزریق) دبی پمپ مهم تغییر طول اثر گذار کورس و یا این که تغییر شتاب کورس تهیه و تنظیم می گردد. ۴- نصب در جای مناسب (از نظر ارتفاع، شاسی محکم، جلوگیری از خیس شدن، کارگزاری کلیدی ۴ عدد پیچ و مهره) ۵- تنظیم درست طول ضربه به آرامی و در حالتی که پمپ روشن می باشد باید انجام شود. مواردي همچون دما، دبی، ویسکوزیته، خورندگی سیال و فاکتورهاي دیگری که در سیستم طراحی شده است. شیرهای اطمینان به جهت مراقبت از سیستم زمان افزایش فشار بیش از حد مجاز. اگرازنظرتوان ورودي كمبودي وجودنداشته نباشدودستگاه گرداننده بتواندان راتامين كند فشار توليدي مي تواند به حد خطرناكي افزايش پيداكند. میزان حداكثرمجاز فشار كاري طراحي پمپ را مقاومت مكانيكي اجزا پمپ در علیه فشار داخلـي تعيـين مـي كنند ولي درعين درحال حاضر حداكثر شتاب خطي مجاز پيستون ،كار رضايتبخش سوپاپها و دستکم دوران كافي بـراي پر شدن سيلندر از مايع وضعيت كاردهي پمپ ،را معلوم مي كند . 5محفظه اب بندي وپكينگ براي ممانعت ازنشت مايع درون تعمیر دوزینگ پمپ پمپ بطرف بيرون. اين گونه پمپ ها به دودسته اصلي طبقه بندي مي شوند: الف- پمپ هاي رفت وبرگشتي ب- پمپ هاي دوار پمپ هاي رفت وبرگشتي: عمليات پمپاژ دراين گونه پمپ ها کلیدی به کار گیری ازاختلاف فشارايجاد شده دراثرتغيير حجم ناشـي ازحركـت رفـت وبرگشتي مكانيزم پمپ انجام مي شودكه باتوجه به ماهيت سـاختماني ايـن نـوع پمـپ هـا درصـورت تـامين توان گزینه نيازبراي پمپ ودارابودن مقاومت كافي بدنه فشار پمپ راتابي نهايت مي اقتدار افـزايش دادكـه يكي ازمحاسن کلیدی اين پمپ ها بشمارمي ايدولي ازطرف ديگردرصـورتي كـه جلـوي مسـيرخروجي انهابسـته شودافزايش فشارحاصله مـي توانـد باعـث تركيـدن بدنـه پمـپ وايجادخسـارت هـاي سـنگين جـاني ومـالي شود.همچنين باتوجه به نوساني بودن فشارهاي ورودي وخروجي اين پمپ هانيازبـه ظـروف متعـادل كننـده فشار Dampener دارا هستند تافشارهاي نوساني رابه فشارهاي خطي تبديل كندبعلاوه اين كه نسبت به گونه های پمـپ هاي ديگرنياز به قطعات اضافي ديگـري مثـل شـيرهاي داخلـي وشـيرهاي اطمينـان Safety valveدرقسـمت خروجي پمپ وطراحي مسيرهاي كنارگذر By passبراي مسائل عملياتي نظیر تغييرفلـووراه انـدازي وبسـتن پمپ واجب مي باشد. در اینجا عمده به باز‌نگری وب وب سایت معنی دوزینگ.

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort Fethiye Escort Marmaris Escort android rat istanbul duşakabin Wonmaniagüvenilir takipçi satın almabet365hovardaYabancı Dizi İzle