دوزینگ پمپ چیست؟

این پمپ ها برای انتقال مواد جامد و کلیدی ویسکوزیته بالا گزینه به کارگیری قرار می گیرند. عمليات پمپاژ دراين جور پمپ ها حیاتی استعمال ازاختلاف فشارايجاد شده دراثرتغيير حجم ناشـي ازحركـت رفـت وبرگشتي مكانيزم پمپ انجام مي شودكه باتوجه به ماهيت سـاختماني ايـن نـوع پمـپ هـا درصـورت تـامين توان مورد نيازبراي پمپ ودارابودن مقاومت كافي بدنه فشار پمپ راتابي نهايت مي قدرت افـزايش دادكـه يكي ازمحاسن اصلی اين پمپ ها بشمارمي ايدولي ازطرف ديگردرصـورتي كـه جلـوي مسـيرخروجي انهابسـته شودافزايش فشارحاصله مـي توانـد باعـث تركيـدن بدنـه پمـپ وايجادخسـارت هـاي سـنگين جـاني ومـالي شود.همچنين باتوجه به نوساني بودن فشارهاي ورودي وخروجي اين پمپ هانيازبـه ظـروف متعـادل كننـده فشار Dampener دارا‌هستند تافشارهاي نوساني رابه فشارهاي خطي تبديل كندبعلاوه اين كه نسبت به انواع پمـپ هاي ديگرنياز به قطعات اضافي ديگـري مثـل شـيرهاي داخلـي وشـيرهاي اطمينـان Safety valveدرقسـمت خروجي پمپ وطراحي مسيرهاي كنارگذر By passبراي مسائل عملياتي نظیر تغييرفلـووراه انـدازي وبسـتن پمپ اضطراری مي باشد. امکان در دسترس بودن آنها بیشتر از پمپهای جابجایی مثبت می باشد. همین دوزینگ پمپ ها مهم یک بخش مگنتی بوده که اهمیت حرکت رفت و برگشتی سبب ساز عبور و جابجایی سیال میگردد سیستم کارکرد آن به این رخ هست که یک آهنربای غیر اثبات باطن پمپ قرار گرفته که یک دیافراگم بر روی آن پیچ شده است. در نهایت همین حرکت ها منجر تغییر‌و تحول حجم دیافراگم شده و سیال را از شیوه پیستون ها به بیرون سوق‌دهی میکند. پیستون در باطن سیلندر حرکت رفت و برگشتی می نماید و اصلی آب بندی مناسب از نشت سیال جلوگیری می کند. صافی یا strainer: برای جلوگیری از ورود ذرات ریز به باطن دوزینگ پمپ به فعالیت میرود. برای خودداری از خوردگی در سیستم تصفیه خانه، آب وارد بویلرها و دیگ های بخار شده و پمپاژ مواد به جهت تنظیم PH شکل می گیرد. پمپاژ در این پمپ ها به صورت دستی و اتوماتیک، و حساس دقت به مقدار فشار سیستم قابل تنظیم می باشد. اضطراری به توضيح هست كه دراكثرطراحي ها براي متعادل كردن فشارخروجي پمپ ازمحفظه هائي بـه نـام Air Chamberودربعضي ديگرازDampener استفاده مي شودكه اصول كار ان ها کلیدی نیز متعدد هست ولي تمامی انهـا روي لاين هاي خروجي وورودي پمپ کارگزاری مي شو ند .اصول كارانها به اين شکل هست كه موقعي كه مـايع ازپمپ خارج مي شودمقداري ازمايع دراين كپسول ها ذخيره مي شـودوباعث فشـرده كـردن هـواي حـبس شده دران مي شود . این پمپ حیاتی یک خط مکش هست که اهمیت یک راه محل ورود است و خط دوزینگ هم به مکش وصل است. انژکتور همچنین اساسی یک لوله می باشد در سرانجام مایع وارد جریان میشود و به دیوار جانبی دوزینگ پمپ مارپیچی میرسد. از دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ ها در صنایعی که باید مقداری مایع به مایع حیاتی طولانی تر شود به کار گیری می کنند. در اینجا اکثر به بررسی وب وبسایت نمایندگی دوزینگ پمپ پرومیننت.

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort Fethiye Escort Marmaris Escort android rat istanbul duşakabin Wonmaniagüvenilir takipçi satın almabet365hovardaYabancı Dizi İzle