عکس/ نیویورک خونین

[ad_1]

معترضان به نژادپرستی و خشونت پلیس آمریکا با رنگین‌پوستان، خیابان‌های محله اقتصادی نیویورک را با رنگ خون آغشته کردند.

[ad_2]

Source link