چطور میتوان از خدمات دکتر کلیه و مجرای ادراری استفاده نمود؟

دکتر کلیه و مجرای ادراری که در علم به آن تخصص  اورولوژی میگویند در زمینه های کلیه و مجرای ادراری و آزمایش هایی در این زمینه هم در مردان و هم در زنان تخصص دارد. این متخصص میتواند انواع بیماری که به کلیه و مجرای ادراری در زنان و مردان است را شناسایی و تشخیص دهد و برای درمان آن ها راه حل هایی ارائه دهد.

بیماری هایی در مردان

متخصص اورولوژی میتواند بیماری هایی که  مربوط به دستگاه تناسلی مردان است را نیز درمان کند . از جمله اختلالاتی که در بیضه ها و پروتستان و آلت تناسلی به وجود می آید. جالب است بدانیم متخصص اورولوژی میتواند ناباوری در مردان را به طور کامل درمان کند. اما برای ناباروری در زنان هیچ تخصصی ندارد.

خدمات متخصص اورولوژی

شما میتوانید هنگامی که یکی از این عوامل را در خود مشاهده کردید  از جمله  ناراحتی هنگام دفع ادرار ، ناباوری ، مشکلات جنسی، مشکل در تخلیه مثانه به طور کامل و … را حتما به متخصص مراجعه نمایید . در این هنگام که متخصص توانست نوع بیماری را تشخیص دهد درمان را یا با دارو یا جراحی شروع میکند گاهی مشاهده میشود که بیمار باید  با مصرف دارو به تدریج درمان شود. گاهی نیز متخصص صلاح میبیند بیمار حتما جراحی شود.

سیستم هایی مرتبط به  متخصص اورو لوژی

به طور کلی متخصص او رو لوژی با قسمت هایی از بدن که شامل کلیه و پروتستات، مجرای ادراری، بیضه ها ،اپی دیدیم ، غده آدرنال و حال هاف مثانه سر و کار دارد .مشکلات و بیماری هایی این بخش از بدن را به طور کامل میتواند درمان کند.

متخصص اورولوژی برای کودکان

جالب است که این قسمت از بدن بسیار مهم است که برای کودکان نیز متخصص مخصوص به خود را دارد متخصص اورولوژی میتواند بیماری هایی که در کودکان در این زمینه بوجود می آید را درمان کند که این بیمار های شامل بیضه های نزول نکرده، اکستروفی مثانه ،هیپوسپادیاس، اپیسپادیاس را درمان کند.

متخصص اورولوژی برای کودکان

 

شما میتوانید برای اینکه شرایط سخت نوبت گیری و شلوغی خیابان ها و مطب ها و کلینک ها را تحمل نکنید از طریق اینترنت و سایت نوبت بگیرید و به متخصص اورولوژی مراجعه نمایید.

منبع: https://harikakhabar.ir/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D9%84/