آنچه مشتریان ما درباره ما می گویند
مشتریان ما از ارائه مداوم ترجمه های باکیفیت و تجربه در رفع نیازهای خاصشان از ما قدردانی می کنند.

ما از پاسخ سریع تحت تأثیر قرار گرفتیم زیرا آنها با مناسب ترین تیم مترجمان به هر ترجمه نزدیک می شوند. ما ترجمه های حرفه ای را به عنوان یک شریک قابل اعتماد برای ترجمه های تخصصی توصیه می کنیم. “

رئیس گروه خرید ، زیمنس
توضیحات بیشتر
چرا ما
از آنجا که ما فقط اسناد را ترجمه نمی کنیم ، ما به شما کمک می کنیم تا موفق شوید

  1. ما شما را اول قرار می دهیم
    ما ابتدا افراد را می بینیم ، سپس مشاغل را می بینیم و انگیزه داریم که مایل اضافی را طی کنیم تا انتظارات شما را برآورده کنیم.
  2. مترجمان با تخصص در صنعت
    ما با بیش از 1200 مترجم بومی کار می کنیم ، که در بیش از 30 صنعت با اصطلاحات تخصصی بسیار آشنا هستند.

http://tinyurl.com/ws4o5kd
https://rebrand.ly/8uxfq4o
https://bit.ly/2USNXIC
https://xip.li/E8Nb1q
https://is.gd/RkFHyq
https://v.gd/hTkTwv
https://v.ht/qwpz
https://u.nu/dlxo0
https://clck.ru/MtKvM
http://ulvis.net/kfgN
https://cutt.ly/mtL2LEG
https://shrtco.de/ftXmc
http://tny.im/kag7V

منبع : https://cutit.org/3fxAJ