2-سال اسب می میرد و پس از آن اولین مسابقه در لوس آلامیتوس


سرو (CBSLA) — 2-سال-اسب مرده پس از یک جراحت در لوس آلامیتوس دوره مسابقه در روز جمعه خبر داد.

این gelding, نام Equilibrio شد مجروح با ظاهری پای شکسته در حالی که در حال اجرا در اول آن مسابقه. آن را معدوم مدت کوتاهی پس از.

فایل عکس از یک اسب در لوس آلامیتوس دوره مسابقه. Equilibrio است نه اسب در تصویر. (اعتبار: لوس آلامیتوس دوره مسابقه)

Equilibrio است حداقل 17 اسب به مرگ در مسابقه یا آموزش های مربوط به صدمات در سرو پیگیری این سال است.

هیچ کسب اطلاعات بیشتر و بلافاصله در دسترس بود.

(کپی رایت© 2020 CBS پخش Inc. تمام حقوق محفوظ است. شهرستان, اخبار, خدمات کمک به این گزارش.)