تجاری در COVID-19 میلیارد با وجود مدیکر تقلب میلیون ها نفر در شهرک

غیر انتفاعی بهداشت و درمان غول مستقر در شیکاگو است که پرداخت می شود بیش از 80 میلیون دلار در شهرک از سال 2010 بیش از مدیکر و مدیکید تقلب و سایر تخلفات از قانون فدرال دریافت کرده است حدود 2 میلیارد دلار پول فدرال تحت یک برنامه با هدف ارائه کسب و کار و افزایش طول coronavirus بیماری همه گیر.

CommonSpirit سلامت بدست دوم-بالاترین میزان فدرال دلار هر ایلینوی مبتنی بر شرکت در طول COVID-19 بیماری همه گیر — $718 میلیون دلار کمک مالی و 1.9 میلیارد دلار در وام سوابق نشان می دهد.

                                                                                                                                                                                                                       

تنها ایلینوی شرکت مادر گرفتن پول بیشتر تحت مراقبت در عمل — Coronavirus کمک های اولیه امداد و امنیت اقتصادی عمل می کنند — بود United Airlines.

در ادامه مطلب chicago.suntimes.com.

tinyurlis.gdclck.ruulvis.net