یکی مرده, چند, قربانیان در روزل تیراندازی

یک نفر کشته شد و تعداد زیادی از مردم به ضرب گلوله کشته شدند در یک حادثه در روزل اوایل صبح روز شنبه.

راسل پلیس در پاسخ به گزارش هایی از عکس اخراج حدود 1:30 صبح روز شنبه در نزدیکی تقاطع Pittston و راسل جاده ها است.

                                                                                                                                                                                                                       

آنها کشف کردند چندین گلوله قربانیان با یک فرد مرده در صحنه با توجه به بیانیه پلیس.

راسل پلیس گفت: آنها باور دارند که هیچ تهدیدی برای هر کسی در جامعه است. رئیس پلیس استیو Herron گفت: در یک ایمیل به هرالد روزانه که گروه نمی هر گونه اطلاعات بیشتر.

محققان و بازرسان قانونی از DuPage شهری پاسخ اضطراری و تحقیقات تیم در حال کمک به کارآگاهان در این مورد.